ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ beautybuffet.co.th โปรดอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆโดยละเอียด ก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง


ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ถือว่าเป็นข้อปฎิบัติต่อทุกคนที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์


ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถ้าหากว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ตามกฎหมาย การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ beautybuffet.co.th

ดำเนินงานโดย ร้าน Beauty Buffet (ชื่อทางการค้า) ของบริษัท Beauty Community มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ประเทศไทย 10230


คำนิยาม

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.beautybuffet.co.th

“ร้านออนไลน์” หมายถึง เว็บไซต์ www.beautybuffet.co.th

“หน้าเว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.beautybuffet.co.th

“สินค้า” หมายถึง รายการสินค้าภายในเว็บไซต์

“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ปรากฎบนเว็บไซต์

“คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เรา เพื่อซื้อสินค้า

“เรา/พวกเรา/ของพวกเรา” หมายถึง www.beautybuffet.co.th /BeautyCommunity

“คุณ/ของคุณ” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา


เนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ การจัดวาง ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ ตราสินค้า กราฟฟิค วีดีโอคลิป คลิปเสียง ไอคอนโปรแกรม

และองค์ประกอบอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของเรา และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบแยกส่วน เปลี่ยนแปลง

แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ

หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ รวมไปถึงเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์หรือชื่อทางการค้า โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน


เราพยายามที่จะทำให้ข้อมูลและรูปภาพต่างๆมีความแม่นยำมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์อาจจะมีความแตกต่างจากสินค้าจริง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นการจัดหาไว้โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์

หรือปราศจากไวรัส หรือ สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เราไม่ได้ให้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งปวง ที่อาจแสดงนัยไว้โดยกฎหมาย

หรือกฎหมายแห่งความชอบธรรม และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมใน

ส่วนต่างๆของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การสั่งซื้อและการเปลี่ยนสินค้า

การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ สินค้าถูกชำระเงินและจัดส่งเรียบร้อยสินค้าที่อยู่ในตะกร้าสินค้าไม่ถือว่าเป็นการจองสินค้าและลูกค้าคนอื่นสามารถสั่งซื้อได้ตามปกติ

เราขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่หมดไปแล้ว ถึงแม้ว่าคำสั่งซื้อสินค้าของคุณได้ดำเนินการไปแล้วโปรดติดต่อ แผนกบริการลูกค้าผ่านทาง +662-079-5111 เพื่อร้องขอทำการเปลี่ยนแปลงสินค้า

เราสามารถยอมรับในการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีสินค้าต้องไม่ถูกใช้งาน มีสภาพคงเดิมรวมถึงป้ายราคาที่สมบูรณ์ และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆที่ส่งคืนกลับมา

ยังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน คุณสามารถส่งคืนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย หรือ เคอรี่เอ็กเพรส คุณจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนให้กับทางเรา เราจะบริการค่าจัดส่งสินค้าที่ทำการเปลี่ยนคืนเรียบร้อยแล้วให้กับคุณ


ราคาและโปรโมชั่น

ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้าเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ร้านออนไลน์ของดร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของร้านค้าปกติ และร้านค้าปกติของดร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของร้านออนไลน์ ด้วยสาเหตนี้คุณอาจจะ

เจอสินค้าบางรายการที่ราคาต่างกันระหว่างร้านค้าปกติกับร้านออนไลน์

สำหรับบัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ บัตรสมาชิก B.B. Club และคะแนนสะสม ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกกรณี หากมีการพบเจอความผิดปกติภายหลัง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินในทุกกรณี และถือให้เอกสารปลอมแปลงดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ


การจ่ายเงิน
เรายินดีรับการจ่ายเงินบนเว็บไซต์ ผ่านช่องทางดังนี้
 • มาสเตอร์การ์ด MasterCard
 • วีซ่า Visa
 • จซีบี JCB
 • Internet Banking
 • Pay at Counter

เราไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมบริการในทุกการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคาร และ บัตรเครดิตของคุณ อาจจะมีการคิดค่าธรรมเนียมบริการ เราไม่สามารถรับผิดชอบ

ในส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากธนาคารและบัตรเครดิตของคุณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ เรามีการเข้ารหัสข้อมูลบัตรของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ

เข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณ


การจัดส่ง

กรุณากรอกที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าช่วงเวลาการจัดส่งที่กำหนดไว้เป็นการประมาณเบื้องต้น คุณอาจได้รับสินค้าก่อนเวลา

หรือ อาจจะล่าช้ากว่ากำหนด โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับสินค้าหลังจากวันที่กำหนดเกิน 2 วัน กรุณาแจ้งให้เราทราบ

เราจะทำการติดตามแก้ไขให้อย่างเร็วที่สุด


บัญชีของคุณ

ในการส่งคำสั่งซื้อหรือใช้บริการใดบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องลงทะเบียนกับเราโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ ท่านต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น

นอกจากนี้ ท่านยังต้องอัพเดตข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยการแจ้งทางเราถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยใช้ส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องในเว็บไซต์นี้

หากคุณใช้บริการเว็บไซต์ คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว