สมัครงาน

update 2/3/2018

  • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • จบการศึกษา ม.6 – ป.ตรี (ม.6 ต้องมีประสบการณ์งานขาย 2 ปี)
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ รักงานขาย มีหัวใจบริการ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-35,000 ขึ้นไป
  • เพศหญิง อายุ 20-28 ปี
  • จบการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
  • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 20,000 ขึ้นไป

ติดต่อสมัครงาน

โทร 086-3256075, 086-3402656, 090-0902606, 083-0967790